701 ст.
Мова - російська

Структуры данных и алгоритмы Java. Второе издание. (2017) | Роберт Лафоре

Опис

Друге видання однієї з найбільш авторитетних книг по програмуванню присвячено використанню структур даних і алгоритмів. Алгоритми - це основи програмування, що визначають, яким чином розроблене програмне забезпечення буде використовувати структури даних. На чітких і простих  програмних прикладах автор пояснює цю складну тему, пропонуючи читачам написати власні програми і на практиці засвоїти отримані знання. Приклади, що розглядаються, написані мовою Java, хоча для засвоєння матеріалу читачеві не обов’язково добре її знати - достатньо володіти будь-якою мовою програмування, наприклад С++.

Перша частина книги являє собою введення в алгоритмізацію і структури даних, а також містить викладення основ об’єктно-орієнтованого програмування. Наступні частини присвячені різноманітним алгоритмам і структурам даних, що розглядаються від простого до складного: сортування, абстрактні типи даних, пов’язані списки, рекурсія, деревовидні структури даних, хешування, піраміди даних, графи. Наводяться рекомендації з використання алгоритмів та вибору тієї чи іншої структури даних в залежності від поставленої задачі.