671 ст.
Мова - рос

Язык программирования С# 7 и платформы .NET и .NET Core. 8-е издание. (2020) | Ендрю Троелсен. Филіпп Джепікс

Опис

Ця класична книга являє собою всеосяжне джерело відомостей про мову програмування С# і пов’язану з нею інфраструктуру. В восьмому виданні книги ви знайдете опис функціональних можливостей самих останніх версій С# 7.0 і 7.1 та .NET 4.7, а також цілковито нові розділи про легковагову міжплатформенну інфраструктуру Microsoft .NET Core, включаючи версію .NET Core 2.0.

Книга охоплює ASP.NET Core, Entity Framework (EF) Core і т.д. поряд з останніми оновленнями платформи .NET, в тому числі внесеними в Windows Presentation Foundation (WPF), Windows Communication Foundation (WCF) і ASP.NET MVC.