600 ст.
Мова - Російська

PHP объекты, шаблоны и методики программирования (2015) | Метт Зандстра

Опис

Четверте видання книги "PHP: об'єкти, шаблони та методики програмування" було переглянуто і доповнено новим матеріалом. Книга починається з огляду об'єктноорієнтованих можливостей PHP, в який включені важливі теми, такі як визначення класів, успадкування, інкапсуляція, рефлексія і багато іншого. Цей матеріал закладає основи об'єктноорієнтованого проєктування та програмування на PHP. Ви вивчите також деякі основні принципи проєктування. У цьому виданні книги також описані можливості, що з'явилися в PHP версії 5.4, такі як трейти, додаткові розширення на основі рефлексії, уточнення типів параметрів методів, поліпшена обробка виключень і багато інших дрібних розширень мови.